Wizyt:
Wizyt Dzisiaj: 99Wszystkich: 695527

Zmiana XVII Taryfy 2022 Kotłownia Podczele

Strona Główna » Zmiana XVII Taryfy 2022 Kotłownia Podczele

Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu Spółka z o.o. informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją OSZ.4210.2.16.4.2022.284.XVII.BK  z dnia 17 maja 2022 r. postanowił zmienić decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia  21 października 2021 r. OSZ.4210.22.12.2021.284.XVII.BK zmienioną decyzją z dnia 9 marca 2022 r. Nr OSZ.4210.2.2.9.2022.284. XVII.BK i zatwierdzić ustaloną przez Przedsiębiorstwo drugą zmianę XVII taryfy dla ciepła, stanowiącą załącznik do decyzji. 

Zgodnie z art. 47 ust. 4 ustawy z dnia  10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania.

Zmiana Taryfy wynikajaca w decyzji Prezesa URE z dnia 17.05.2022 r. obowiązywać będzie od 1 czerwca 2022 r.

Taryfę dostępna jest pod linkiem http://www.mec.kolobrzeg.pl/?taryfa-dla-ciepla,281