• Wizyt:
  Wizyt Dzisiaj: 16Wszystkich: 365934

  Taryfa dla ciepła

  OBSŁUGA KLIENTA » Taryfa dla ciepła

  Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu Spółka z o.o. informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją Nr OSZ.4210.20.6.2018.284.XIV.APO1 z dnia 3 października 2018 r. zatwierdził zmianę obowiazujacej Taryfy dla ciepła. Zmiana taryfy dotyczy odbiorców zasilanych z Ciepłowni Centralnej (CC 1/2).

  Zmiana taryfy została opublikowana 4 października 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego poz. 4452 i będzie obowiązywać od 12 listopada 2018 r.

  W odniesieniu do pozostałych Odbiorców obowiązuje Taryfa dla ciepła w dotychczasowym brzmieniu zatwierdzonym decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Nr OSZ.4210.16.11.2017.2018.284.XIV.JC z dnia 29 stycznia 2018 r. opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego poz. 624 z dnia 31 stycznia 2018 r. Taryfa weszła w życie dnia 15 lutego 2018 r.