Wizyt:
Wizyt Dzisiaj: 61Wszystkich: 479592

Taryfa dla ciepła

OBSŁUGA KLIENTA » Taryfa dla ciepła

Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu Spółka z o.o. informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OSZ.4210.20.6.2019.284.XV.RN z dnia 12 września 2019 r. zatwierdził zmianę obowiązującej taryfy dla ciepła (Decyzja Prezesa URE Nr OSZ.4210.4.8.2019.284.XV.RN z dnia 19 marca 2019 r., opublikowana 20 marca 2019 r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego pod poz. 1505). Decyzja o zmianie taryfy została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE - Ciepło Nr 212 z dnia 13 września 2019 r.

Zgodnie z art. 47 ust. 4 ustawy z dnia  10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.) przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania.


Wszelkie zapytania dotyczące taryfy prosimy kierować do Sekcji Obsługi Klienta.