Wizyt:
Wizyt Dzisiaj: 54Wszystkich: 540602

Taryfa dla ciepła

OBSŁUGA KLIENTA » Taryfa dla ciepła

Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu Spółka z o.o. informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją OSZ.4210.22.12.2021.284.XVII.BK z dnia 21 pażdziernika 2021 r.   zatwierdził taryfę dla ciepła. Decyzja została opublikowana w „Biuletynie Branżowym URE – Ciepło” 373/2021 21 października 2021 r. Taryfa wynikajaca z powyższej decyzji będzie obowiązywać począwszy od 5 listopada 2021 r. Do tego czasu obowiązywać będzie taryfa zatwierdzona decyzją Prezesa URE OSZ.4210.5.13.2020.284.XVI.BK z dnia  13 sierpnia 2020 r. zmieniona decyzją Prezesa URE OSZ.4210.3.5.2021.XVI.284.BK z dnia 20 kwietnia 2021 r.

 

 Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu Spółka z o.o. informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją OSZ.4210.3.5.2021.XVI.284.BK z dnia 20 kwietnia 2021 r. zmienić decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 13 sierpnia 2020 r. nr OSZ.4210.5.13.2020.284.XVI.BK i postanowił zatwierdzić ustaloną przez Przedsiębiorstwo zmianę XVI taryfy dla ciepła, stanowiącą załącznik do decyzji.

Zgodnie z art. 47 ust. 4 ustawy z dnia  10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania.

Zmiana Taryfy wynikajaca w decyzji Prezesa URE z dnia 20 kwietnia 2021 r. obowiązuje od 7 maja 2021 r.

 

Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu Spółka z o.o. informuje, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr OSZ.4210.5.13.2020.284.XVI.BK z dnia 13 sierpnia 2020 r.

zatwierdził taryfę dla ciepła. Decyzja została opublikowana w „Biuletynie Branżowym URE – Ciepło” poz. 222/20 z dnia 18 sierpnia 2020 r.

Zgodnie z art. 47 ust. 4 ustawy z dnia  10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.) przedsiębiorstwo energetyczne wprowadza taryfę

do stosowania nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania.


Wszelkie zapytania dotyczące taryfy prosimy kierować do Sekcji Obsługi Klienta.