• Wizyt:
  Wizyt Dzisiaj: 58Wszystkich: 274853

  Taryfa dla ciepła.

  OBSŁUGA KLIENTA » Taryfa dla ciepła.

  Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu spółka z o.o. informuje, że na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne ustaliła taryfę dla ciepła.
  Prezes Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 30.07.2015 r. decyzją Nr OSZ-4210-17(9)/2015/284/XIII/BK postanowił zatwierdzić taryfę dla ciepła ustaloną przez MEC i ustalić okres jej obowiązywania na okres 12 miesięcy od dnia wprowadzenia taryfy do stosowania. Niniejsza taryfa została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z 2015 poz. 3051 z dnia 8 sierpnia 2015 r.

  Decyzją z dnia 31 sierpnia 2016 r. nr OSZ-4210-33(8)/2016/284/XIII/BK Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił zmienić decyzję z dnia 30 lipca 2015 r. Nr OSZ–4210-17(9)/2015/284/XIII/BK, poprzez przedłużenie okresu obowiązywania taryfy dla ciepła do dnia 31 lipca 2017 r.