• Wizyt:
  Wizyt Dzisiaj: 110Wszystkich: 465159

  Kontakt

  Miejska Energetyka Cieplna

  Adres: 78-100 Kołobrzeg

  ul. Kołłątaja 3

  Telefon: 94 35 260 11 - centrala

  Telefon: 94 35-244-54 -sekretariat

  Fax: 94 35 228 72

  Telefon Alarmowy: pogotowie ciepłownicze - 993

  Bezpośredni Telefon Alarmowy: 94 35 260 11 wewn.58

  e-mail: mec@mec.kolobrzeg.pl

  serwis internetowy http://www.mec.kolobrzeg.pl

   

  Godziny pracy: od poniedziałku do piątku 7.00-15.00

   

   

  Stanowisko Imię i Nazwisko Telefon E-mail
  ZARZĄD

  PREZES

   

  ANDRZEJ OLICHWIRUK

   

  94 35 244 54

   

  aolichwiruk@mec.kolobrzeg.pl

   

  Dyrektor ds. Ekonomiczno - Finansowych

   

  Elżbieta Warchoł

   

  94 35 752 75

   

   ewarchol@mec.kolobrzeg.pl

   

  Dyrektor ds. Technicznych

   

  Piotr Lewandowski

   

  94 35 752 69

   

  plewandowski@mec.kolobrzeg.pl

   

  Asystent Zarządu - Sekretariat

   

  Bożena Stachów

   

  94 35 244 54

   

  mec@mec.kolobrzeg.pl

   

  DZIAŁ PRODUKCJI

  Kierownik Działu Produkcji

   

  Jacek Stachów

   

  94 35 752 42

   

  jstachow@mec.kolobrzeg.pl

   

  Z-ca Kierownika Działu Produkcji

   Karol Frankiewicz

  94 35 752 42

   
         
  DZIAŁ ENERGETYCZNY

  Główny Energetyk

   

  Jerzy Kozak

   

  94 35 752 23

   

  jkozak@mec.kolobrzeg.pl

   

  Spec. ds. Aparatury Kontr. - Pomiarowej i Automatyki - informatyk

  Mateusz Budziński

  94 35 752 41

  mbudzinski@mec.kolobrzeg.pl

  Spec. ds. Aparatury Kontr. - Pomiarowej i Automatyki - Informatyk

  Krzysztof Szymański

  94 35 752 77

  kszymanski@mec.kolobrzeg.pl

         
         
  DZIAŁ DYSTRYBUCJI

  Kierownik Działu Dystrybucji

   

  Karol Szarejko

   

  94 35 752 21

   

  kszarejko@mec.kolobrzeg.pl

   

  Z-ca Kierownika Działu Dystrybucji

   

  Zbigniew Leocho

   

  94 35 752 21

   

  zleocho@mec.kolobrzeg.pl

   

  Specjalista ds. Eksploatacji

   

  Jan Bownik

   

  94 35 752 25

   

  jbownik@mec.kolobrzeg.pl

   

  DZIAŁ DYSPOZYCJI


  Kierownik Działu Dyspozycji

   

  Zygmunt Kornak

   

  94 35 752 66

   

  zkornak@mec.kolobrzeg.pl

   

  KOMISJA PRZETARGOWA

  Przewodnicząca Komisji

   

  Danuta Głowacka

   

  94 35 752 37

   

  dglowacka@mec.kolobrzeg.pl

   

  DZIAŁ INWESTYCJI I REMONTÓW

  Kierownik Działu Inwestycji i Remontów

   

  Danuta Głowacka

   

  94 35 752 37

   

  dglowacka@mec.kolobrzeg.pl

   

  Specjalista ds. inwestycji i remontów, Inspektor Nadzoru

   

  Marek Stachniak

   

  94 35 752 51

   

  mstachniak@mec.kolobrzeg.pl

   

  Inspektor ds. Inwestycji i Remontów

   

  Kamila Kurczyńska

   

  94 35 752 31

   

  kkurczynska@mec.kolobrzeg.pl

   

  Inspektor ds. Inwestycji i Remontów

   

  Katarzyna Kuszka

   

  94 35 752 31

   

  kkuszka@mec.kolobrzeg.pl

   

  Inspektor ds. Inwestycji i Remontów - Kosztorysowania

   

  Anna Figaj - Mackojć

   

  94 35 752 19

   

  amackojc@mec.kolobrzeg.pl

   

  DZIAŁ ADMINISTRACJI I OŚRODKA GIGA

  Kierownik Działu Administracji i Oś GIGA

   

  Dorota Zagozdon

   

  94 35 752 56

   

  dzagozdon@mec.kolobrzeg.pl

   

  DZIAŁ MAGAZYNOWANIA I TRANSPORTU

  Kierownik Działu Magazynowania i Transportu

   

  Mariola Puto

   

  94 35 752 14

   

  mputo@mec.kolobrzeg.pl

   

  Inspektor ds. Magazynowych

   

  Irena Holz

   

  94 35 752 39

   

  iholz@mec.kolobrzeg.pl

   


  Specjalista ds. Magazynu i Zaopatrzenia

   

  Eugeniusz Simiński

   

  94 35 752 39

   

  esiminski@mec.kolobrzeg.pl

   

  SEKCJA OBSŁUGI KLIENTA

  St. Inspektor ds. Umów i Sprzedaży

   


  Grażyna Bownik

   

  94 35 752 24

   

  gbownik@mec.kolobrzeg.pl

   

  Inspektor ds. Umów i Sprzedaży

   

  Sylwia Rudnicka

   

  94 35 752 24

   

  srudnicka@mec.kolobrzeg.pl

   

  DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI

  Starszy Inspektor ds. Rachuby Płac

   

  Agnieszka Adamowska

   

  94 35 752 13

   


  aadamowska@mec.kolobrzeg.pl

   

  Specjalista ds. Księgowości

   

  Magdalena Mieńciuk

   

  94 35 752 33

   

  mmienciuk@mec.kolobrzeg.pl

   

  Starszy Inspektor ds. Księgowości

   

  Joanna Mariańska

   

  94 35 752 26

   

  jmarianska@mec.kolobrzeg.pl

   

  Starszy Inspektor ds. Księgowości

   


  Alicja Hulewicz

   

  94 35 752 28

   

  ahulewicz@mec.kolobrzeg.pl

   

  Młodszy Inspektor ds. Księgowości

   


  Klaudia Maślińska

   

     

  Inspektor ds. Księgowości

   

  Iwona Januszewska

   

  94 35 752 34

   

  iocwieja@mec.kolobrzeg.pl

   

  SEKCJA SPRAW PRACOWNICZYCH

  Inspektor ds. Administracyjno-Pracowniczych

   

  Izabela Frankiewicz

   

  94 35 752 50

   

  ifrankiewicz@mec.kolobrzeg.pl

   

  SEKCJA PRAWNA

  Radca Prawny

   

  Maciej Dziurko

   

  94 35 752 45

   

  mdziurko@mec.kolobrzeg.pl

   


  Starszy Inspektor ds. Obsługi Prawnej

   

  Krzysztof Chmielewski

   

  94 35 752 45

   

  kchmielewski@mec.kolobrzeg.pl

   

  INNE STANOWISKA

  Specjalista ds. Kontroli Wewnętrznej i Ochrony Środowiska

   

  Grzegorz Ławrynowicz

   

  94 35 752 11

   

  glawrynowicz@mec.kolobrzeg.pl

   

  Inspektor ds. BHP i PPOŻ

  Tomasz Adamiak

  94 35 752 57

  tadamiak@mec.kolobrzeg.pl

         
  RADA NADZORCZA

  Przewodnicząca

  Katarzyna Janicka-Golonka

     

  Członek

   Aleksander Bolko

     

  Członkini

  Olga Roszak

   

   

   

  OPIEKUNOWIE STRONY INTERNETOWEJ
   

  Kamila Kurczyńska

   

  94 35 752 31

   

  kkurczynska@mec.kolobrzeg.pl

   

   


  Krzysztof Szymański

   


  94 35 752 77

   

  kszymanski@mec.kolobrzeg.pl

   

  Mapa Dojazdowa: