Wizyt:
Wizyt Dzisiaj: 24Wszystkich: 688494

Regulamin dostaw ciepła

OBSŁUGA KLIENTA » Regulamin dostaw ciepła

Miejskiej Energetyki Cieplnej w Kołobrzegu, spółki z o.o. w Kołobrzegu określający

  • warunki przyłączania podmiotów do sieci ciepłowniczych,
  • zasady świadczenia usług w zakresie obrotu ciepłem,
  • świadczenia usług przesyłowych,
  • ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz
  • standardów jakościowych obsługi odbiorców.