Wizyt:
Wizyt Dzisiaj: 110Wszystkich: 695538

20/2017 Rozstrzygnięcie postępowania pn. „Przebudowa sieci ciepłowniczej kanałowej 2xDn250 na sieć w technologii preizolowanej 2xDn250/400, na odcinku od istniejącej sieci cieplnej K-39 do punktu A (ul. Katedralna – Armii Krajowej)”.

PRZETARGI » ROZSTRZYGNIĘCIA ARCHIWALNE » Rozstrzygnięcia 2017 » 20/2017 Rozstrzygnięcie postępowania pn. „Przebudowa sieci ciepłowniczej kanałowej 2xDn250 na sieć w technologii preizolowanej 2xDn250/400, na odcinku od istniejącej sieci cieplnej K-39 do punktu A (ul. Katedralna – Armii Krajowej)”.

Informujemy, że w/w postępowanie zostało unieważnione z uwagi na to, że cena oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na jej sfinansowanie.