Wizyt:
Wizyt Dzisiaj: 50Wszystkich: 680072

Ważniejsze Inwestycje

O FIRMIE » Ważniejsze Inwestycje

Ważniejsze inwestycje roku 2019/2020

 • Przyłącze cieplne do zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych ul. Św.Macieja
 • Modernizacja sieci cieplnej K -65 do K- 68, dn. 250-200 mm, ul. Kupiecka - Koszalińska
 • Przyłącze cieplne do DWP INVEST ul.Artyleryjska, 1-go Maja
 • Modernizacja sieci cieplnej K-9 do K-9/4 ul. Korzeniowskiego
 • Przyłącze  do budynku A, B, C,  Strojny - ul. Mazowiecka
 • Węzły cieplne BUDNEX ul. Wschodnia
 • Przyłącze ul. Koszalińska "4 pory roku"  PROBUD S. A.
 • Przyłącze do Budynku Zdrojowa Invest  H2O  dz. nr 20/2 obręb 6 ul. Morawskiego
 • Węzeł cieplny w budyku przy ul. Kasprowicza - ul.Kołłątaja AKCES I etap
 • Węzły cieplne do budynku PRO - BUD ul. Koszalińska budynek B i C

Ważniejsze inwestycje roku 2018/2019

 • Przyłącze do działki BUDNEX ul. Wschodnia
 • Węzły cieplne BUDNEX ul. Wschodnia
 • Węzeł ciepny Dz. Nr 29/1 i 29/2 obręb 0006 ul. Przesmyk (SEASIDE)
 • Węzeł cieplny dz. Towarowa-Westerplatte
 • Rozbudowa sieci monitoringu ( telewizji przemysłowej)
 • Węzeł cieplny Altyleryjska Akropol B i C
 • Węzeł cieplny w Centrum Zdrowia i Relaksu VERANO
 • Węzły rejonu Parsęta
 • Przyłącze cieplne do budyku przy ul. Kasprowicza - ul.Kołłątaja AKCES I etap + etap II

Ważniejsze inwestycje roku 2017/2018

 • Budowa nowej jednostki kotłowej o mocy  12 MW ( kocioł gazowy )
 • Modernizacja kotła miałowego KW1  na ściany szczelne
 • Modernizacja sieci cieplnej K-45A do K-45B  (przejście przez most ul. Łopuskiego)
 • Przyłącze do budynku mieszkalnego przy ul. Szpitalnej dz. 427 obr. 11
 • Modernizacja sieci cieplnej K-46 do K-46/2 ul. Łopuskiego - Zygmuntowska
 • Modernizacja budynku CC-1
 • Modernizacja sieci cieplnej K 36/1 - K36/3,  ul. U. Lubelskiej - Strzelecka
 • Węzeły ciepne budynków Kasprowicza Pro-Nord
 • Modernizacja kanałów odprowadzających spaliny od wentylatorów do komina dla kotłów WR-25: KW-5 i KW-6 oraz kotłów WR-10
 • Kotłownie gazowe PKP - 2szt. ul. Kolejowa 1 i ul. Kolejowa 3

 

Ważniejsze inwestycje roku 2016/2017

 • Remont kotłów węglowych KW-1 i KW-2 typu WR-10 odpowiednio w technologii ścian szczelnych i technologii tradycyjnej
 • Budowa kotłowni szczytowej zasilanej gazem ziemnym przy ul. Szarych Szeregów
 • Budowa gazowego kotła płomienicowo-płomieniówkowego o mocy nominalnej 12MW
 • Modernizacja sieci cieplnej na osiedlu Ogrody
 • Budowa gazowych kotłowni lokalnych dla PKP


Ważniejsze inwestycje roku 2015/2016

 • Remont komina Centralnej Ciepłowni
 • Remont taśmociągu odżużlania
 • Remont placu opałowego
 • Remont kanałów odprowadzania spalin z kotłów KW-5 i KW-6 typu WR-25
 • Redukcja emisji pyłów kotłów KW-1 i KW-2 typu WR-10