Wizyt:
Wizyt Dzisiaj: 171Wszystkich: 479527

Ważniejsze Inwestycje

O FIRMIE » Ważniejsze Inwestycje

Ważniejsze inwestycje roku 2016/2017

  • Remont kotłów węglowych KW-1 i KW-2 typu WR-10 odpowiednio w technologii ścian szczelnych i technologii tradycyjnej
  • Budowa kotłowni szczytowej zasilanej gazem ziemnym przy ul. Szarych Szeregów
  • Budowa gazowego kotła płomienicowo-płomieniówkowego o mocy nominalnej 12MW
  • Modernizacja sieci cieplnej na osiedlu Ogrody
  • Budowa gazowych kotłowni lokalnych dla PKP


Ważniejsze inwestycje roku 2015/2016

  • Remont komina Centralnej Ciepłowni
  • Remont taśmociągu odżużlania
  • Remont placu opałowego
  • Remont kanałów odprowadzania spalin z kotłów KW-5 i KW-6 typu WR-25
  • Redukcja emisji pyłów kotłów KW-1 i KW-2 typu WR-10