Wizyt:
Wizyt Dzisiaj: 168Wszystkich: 479524

Organa Spółki

O FIRMIE » Organa Spółki

1. Zgromadzenie Wspólników

Prezydent Miasta Kołobrzeg, zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce komunalnej z dnia 20 grudnia 1996 roku (Dz. U. Nr 9, z 1997r., poz. 43 z późn. zm.) w spółkach prawa handlowego, pełni funkcję zgromadzenia wspólników.


2. Rada Nadzorcza

W skład Rady Nadzorczej wchodzą następujące osoby:

Aleksander Bolko - Członek
Katarzyna Janicka - Golonka - Członkini
Ireneusz Pilarski - Członek
Olga Roszak - Członkini
Eugeniusz Simiski - Członek


3. Zarząd

Zarząd w Spółce sprawuje:
Andrzej Olichwiruk - Prezes Zarządu

Zgodnie z umową spółki do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawniony jest Prezes Zarządu, albo dwóch prokurentów łącznie.Na chwilę obecną funkcję prokurenta sprawuje w Spółce:

Danuta Głowacka -Kierownik ds. Inwestycji i Remontów

Elżbieta Warchoł - Dyrektor ds. ekonomiczno - finansowych.