• Wizyt:
  Wizyt Dzisiaj: 9Wszystkich: 453007

  Organa Spółki

  O FIRMIE » Organa Spółki

  1. Zgromadzenie Wspólników

  Prezydent Miasta Kołobrzeg, zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce komunalnej z dnia 20 grudnia 1996 roku (Dz. U. Nr 9, z 1997r., poz. 43 z późn. zm.) w spółkach prawa handlowego, pełni funkcję zgromadzenia wspólników.


  2. Rada Nadzorcza

  W skład Rady Nadzorczej wchodzą następujące osoby:

  Aleksander Bolko - Członek
  Katarzyna Janicka - Golonka - Członkini
  Ireneusz Pilarski - Członek
  Olga Roszak - Członkini
  Eugeniusz Simiski - Członek


  3. Zarząd

  Zarząd w Spółce sprawuje:
  Andrzej Olichwiruk - Prezes Zarządu

  Zgodnie z umową spółki do składania oświadczeń woli w imieniu spółki uprawniony jest Prezes Zarządu, albo dwóch prokurentów łącznie.  Na chwilę obecną funkcję prokurenta sprawuje w Spółce:

  Danuta Głowacka -Kierownik ds. Inwestycji i Remontów

  Elżbieta Warchoł - Dyrektor ds. ekonomiczno - finansowych.