Wizyt:
Wizyt Dzisiaj: 54Wszystkich: 540602

Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na badanie bilansu na trzy kolejne lata tj. od. 1 października 2021 r. do 30 września 2023 r.

AKTUALNOŚCI » Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na badanie bilansu na trzy kolejne lata tj. od. 1 października 2021 r. do 30 września 2023 r.

2021-06-17 10:22

Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu spółka z o. o. przyjmuje oferty na badanie bilansu na trzy lata:

- za rok obrotowy od 1 października 2020 r. do 30 września 2021 r.

- za rok obrotowy od 1 października 2021 r. do 30 września 2022 r.

- za rok obrotowy od 1 października 2022 r. do 30 września 2023 r.

od podmiotów do tego uprawnionych.

Temin badania - III kw. 2021 i październik 2021 r.

W zakresie należy uwzględnić zapisy wynikające z art. 44 ustawy Prawo energetyczne.

Oferty należy skłądać w zaklejonych kopertach z dopiskiem "BILANS" w sekretariacie Spółki do dnia 22 czerwca 2021 roku.

Wyboru podmiotu badającego dokona Rada Nadzorcza. Szczegółowe informacjie można uzyskać pod numerem telefonu 607064999, e-mail: ewarchol@mec.kolobrzeg.pl