Wizyt:
Wizyt Dzisiaj: 110Wszystkich: 695538

OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ELEKTROMONTER APARATURY KONTROLNO-POMIAROWEJ I AUTOMATYKI

Praca » OGŁOSZENIE O NABORZE NA STANOWISKO ELEKTROMONTER APARATURY KONTROLNO-POMIAROWEJ I AUTOMATYKI

2023-08-03 14:32

iejska Energetyka Cieplna  w Kołobrzegu Sp.  z o.o. poszukuje pracownika na stanowisko :

 

ELEKTROMONTER APARATURY KONTROLNO-POMIAROWEJ I AUTOMATYKI

Umowa:

na czas nieokreślony po odbytym okresie próbnym

 Wynagrodzenie :

Zgodne z  Regulaminem Wynagradzania obowiązującym w Spółce.

Wymagania kwalifikacyjne:

- wykształcenie zasadnicze zawodowe

- mile widziane uprawnienia Energetyczne ,,E1”

- prawo jazdy kat. B ,

- wykonywanie prac związanych z obsługą , konserwacją, remontem i montażem  urządzeń i instalacji elektroenergetycznych oraz prace warsztatoweręczne prace transportowe

-  prace na wysokości powyżej 3m.

- dyspozycyjność

- odporność na stres

 

Wymagane dokumenty:

- kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie ( druk do pobrania na stronie : www.mec.kolobrzeg.pl, lub osobiście w Siedzibie Spółki biuro nr 12)

- dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje

 

Miejsce i termin składania dokumentów:

Oferty należy składać w Sekretariacie Spółki .

Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie z dopiskiem Elektromonter AKPIA  – na kwestionariuszu osobowym dołączonym do niniejszego ogłoszenia