Wizyt:
Wizyt Dzisiaj: 107Wszystkich: 695535

Informacja o zmianie XVIII taryfy dla ciepła wraz z informacją dotyczącą cen maksymalnych dla odbiorców uprawnionych.

AKTUALNOŚCI » Informacja o zmianie XVIII taryfy dla ciepła wraz z informacją dotyczącą cen maksymalnych dla odbiorców uprawnionych.

2023-04-12 10:17

Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu, w nawiązaniu do decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr OSZ.4210.2.3.8.2023.284.XVIII.JC z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia pierwszej zmiany taryfy dla ciepła, informujemy o wprowadzeniu zmiany taryfy od dnia 1 maja 2023 r.

Zatwierdzona taryfa dla ciepła wprowadza spadek cen ciepła od 12% do 29% dla poszczególnych grup odbiorców.

Zgodnie z ustawą z 15 września 2022 roku o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. 2022 poz. 1967 z późn. zm.) dokonano aktualizacji cen. Na nowo obliczono najniższą cenę dla systemu ciepłowniczego MEC w Kołobrzegu, która stosowana będzie w okresie od 1 maja 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. dla uprawionych grup odbiorców.

W rozliczeniach z podmiotami uprawnionymi, jako najkorzystniejsza jest średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą, obliczona dla systemu ciepłowniczego, powiększona o średnią stawkę za usługi przesyłowe w tym systemie.

O każdej zmianie cen i stawek opłat MEC w Kołobrzegu Sp. z o.o. powiadamia pisemnie Odbiorcę co najmniej na 14 dni przed ich wprowadzeniem. MEC w Kołobrzegu Sp. z o.o. wprowadza do stosowania nową taryfę dla ciepła nie wcześniej niż po upływie 14 dni i nie później niż do 45 dnia od dnia jej opublikowania w Biuletynie Branżowym URE.  

Szczegółowa kalkulacja cen oraz cennik wytwarzania ciepła z rekompensatą wraz ze stawkami opłat za usługi przesyłowe dla systemu ciepłowniczego MEC w Kołobrzegu sp. z o.o. zawarte są  w poniższym załączniku.

Taryfa dostępna jest pod linkiem ZMIANA XVIII TARYFY DLA CIEPŁA - Miejska Energetyka Cieplna Kołobrzeg (mec.kolobrzeg.pl)