Wizyt:
Wizyt Dzisiaj: 0Wszystkich: 695592

Informacja o wejściu w życie Ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego

AKTUALNOŚCI » Informacja o wejściu w życie Ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego

2024-06-28 12:34

Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu sp. z o.o. informuje o wejściu w życie Ustawy z dnia 23 maja 2024 r. o bonie energetycznym oraz o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia cen energii elektrycznej, gazu ziemnego i ciepła systemowego (Dz. U. z 2024 r. poz. 859), która przedłuża stosowanie maksymalnej ceny dostawy ciepła dla odbiorców na potrzeby gospodarstw domowych i podmiotów użyteczności publicznej do 30 czerwca 2025 roku oraz wprowadza zmiany obliczania maksymalnej ceny dostawy ciepła i ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą.

W rozliczeniach z podmiotami uprawnionymi, jako najkorzystniejsze są:

·         w grupie taryfowej A  - ceny i stawki aktualnie stosowanej taryfy,

·         w grupie taryfowej B i C - średnia cena wytwarzania ciepła z rekompensatą, obliczona dla systemu ciepłowniczego, powiększona o średnią stawkę za usługi przesyłowe w tym systemie.

Ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą oraz stawki opłat za usługi przesyłowe dla systemu ciepłowniczego MEC w Kołobrzegu Spółka z o.o.  stosowane w rozliczeniach z podmiotami uprawnionymi obowiązujące od            1 lipca 2024r. - wartość w tabeli przedstawiono w kwotach netto

Grupa taryfowa

Cena za zamówioną moc cieplną w zł/MW/m-c

Cena ciepła zł/GJ

Cena nośnika ciepła zł/m³

Stała stawka opłaty za usługi przesyłowe w zł/MW/m-c

Zmienna stawka opłaty za usługi zł/GJ

B1

4 992,77

111,86

11,84

3 463,95

11,90

B2

4 992,77

111,86

11,84

5 624,27

22,58

 

 

 

 

 

 

Grupa taryfowa

Cena za zamówioną moc cieplną w zł/MW/m-c

Cena ciepła zł/GJ

 

 

 

C

6 773,18

107,10