Wizyt:
Wizyt Dzisiaj: 4Wszystkich: 695596

40/2017 Rozstrzygnięcie pn. „Zakup wraz z dostawą odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej na potrzeby MEC Kołobrzeg” .

PRZETARGI » ROZSTRZYGNIĘCIA ARCHIWALNE » Rozstrzygnięcia 2017 » 40/2017 Rozstrzygnięcie pn. „Zakup wraz z dostawą odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej na potrzeby MEC Kołobrzeg” .

Informujemy, że w/w postępowanie zostało unieważnione,  ponieważ cena oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na jej sfinansowani.