• Wizyt:
    Wizyt Dzisiaj: 54Wszystkich: 283848

    40/2017 Rozstrzygnięcie pn. „Zakup wraz z dostawą odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej na potrzeby MEC Kołobrzeg” .

    PRZETARGI » ROZSTRZYGNIĘCIA PRZETARGÓW » ROZSTRZYGNIĘCIA AKTUALNE » 40/2017 Rozstrzygnięcie pn. „Zakup wraz z dostawą odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej na potrzeby MEC Kołobrzeg” .

    Informujemy, że w/w postępowanie zostało unieważnione,  ponieważ cena oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na jej sfinansowani.