• Wizyt:
    Wizyt Dzisiaj: 46Wszystkich: 412322

    33/2017 Rozstrzygnięcie postępowania pn. „WYKONANIE POMIARÓW POZIOMU PYŁU W ELEKTROFILTRACH POZIOMYCH SUCHYCH 18/7,5/3x5,0/0,3 KOTŁÓW KW-5 i KW-6”.

    PRZETARGI » ROZSTRZYGNIĘCIA PRZETARGÓW » ROZSTRZYGNIĘCIA ARCHIWALNE » Rozstrzygnięcia 2017 » 33/2017 Rozstrzygnięcie postępowania pn. „WYKONANIE POMIARÓW POZIOMU PYŁU W ELEKTROFILTRACH POZIOMYCH SUCHYCH 18/7,5/3x5,0/0,3 KOTŁÓW KW-5 i KW-6”.

    Informujemy, że w/w postępowanie zostało unieważnione z uwagi na to, że cena oferty za wykonanie przedmiotu zamówienia przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na jej sfinansowanie.