Wizyt:
Wizyt Dzisiaj: 94Wszystkich: 695522

05/2017 Rozstrzygnięcie postępowania dotyczącego realizacji zadania pn. "Wymiana kanałowej sieci cieplnej wysokich parametrów na rury preizolowane na odcinku od komory K-84 do komory K-86 (Pkt.A), ul. Gierczak w Kołobrzegu".

PRZETARGI » ROZSTRZYGNIĘCIA ARCHIWALNE » Rozstrzygnięcia 2017 » 05/2017 Rozstrzygnięcie postępowania dotyczącego realizacji zadania pn. "Wymiana kanałowej sieci cieplnej wysokich parametrów na rury preizolowane na odcinku od komory K-84 do komory K-86 (Pkt.A), ul. Gierczak w Kołobrzegu".

Informujemy, że w/w postępowanie zostało unieważnione z uwagi na to, , że cena ofert za wykonanie przedmiotu zamówienia przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na jej sfinansowanie.