Wizyt:
Wizyt Dzisiaj: 32Wszystkich: 547200

"Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na badanie bilansu na trzy kolejne lata tj. od 1 lipca 2017 r. do 30 września 2020 r.".

AKTUALNOŚCI » "Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na badanie bilansu na trzy kolejne lata tj. od 1 lipca 2017 r. do 30 września 2020 r.".

2018-04-30 09:36

Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu Spółka  z  o.o   przyjmuje oferty, od podmiotów do tego uprawnionych, na badanie bilansu  na trzy lata :

1)      za rok obrotowy od 1 lipca 2017 r.  do 30 września 2018 r.

2)      za rok obrotowy od 1 października 2018 r.  do 30 września 2019 r.

3)      za rok obrotowy od 1 października 2019r. do 30 września 2020 r.

Termin badania – III kwartał 2018 r.  i  październik 2018 r.

W zakresie należy uwzględnić zapisy wynikające z art. 44 ustawy Prawo energetyczne.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „BILANS” w sekretariacie Spółki do dnia 14 maja  2018 roku .

Wyboru  podmiotu badającego dokona Rada Nadzorcza Spółki. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 94 3575275, e-mail: ewarchol@mec.kolobrzeg.pl