Wizyt:
Wizyt Dzisiaj: 99Wszystkich: 470212

WSPIERAMY


Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu w ramach swojej polityki marketingowej wspiera różne formy aktywności dzieci i młodzieży w szczególności poprzez wspieranie młodzieżowych i szkolnych klubów sportowych.

W ramach realizacji tej polityki nasza spółka zakupiła i przekazała Akademii Piłkarskiej Kotwicy Kołobrzeg oraz  Miedzyszkolnemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „Kotwica Kołobrzeg” komplety strojów sportowych. Oba wymienione kluby aktywnie zajmują się szkoleniem najmłodszych adeptów tak popularnych w Kołobrzegu dyscyplin sportowych jak piłka nożna i koszykówka.

Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu wspiera ponadto działalność, prowadzonego przez  stowarzyszenie „AMBER” klubu tańca sportowego.  Klub tańca sportowego „AMBER” od wielu lat trenuje kołobrzeską młodzież w zakresie towarzyskiego tańca sportowego.

Będąc firmą, której szczególnie bliskie jest rozwijanie umiejętności technicznych młodych ludzi, nasza spółka wspiera działalność mającego sukcesy międzynarodowe Klubu Modelarstwa Kosmiczno-Lotniczego. Spółka udostępniła na potrzeby działalności klubu pomieszczenia jednej z wymiennikowni oraz zakupiła koszulki na potrzeby zawodów modelarskich.

Nasza Spółka poza pomocą dla podmiotów zajmujących się rozwijaniem wśród młodzieży aktywności sportowej wspiera również działania na rzecz kultury. W ramach tej działalności Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu udziela wsparcia organizowanemu w Kołobrzegu przez Fundację im. Jacka Kaczmarskiego Festiwalowi Piosenki Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego „NADZIEJA”.