Wizyt:
Wizyt Dzisiaj: 121Wszystkich: 518829

"Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na badanie bilansu na trzy lata tj. za rok obrotowy od 1 lipca 2014 do 30 czerwca 2015 i kolejne dwa lata "

AKTUALNOŚCI » "Ogłoszenie o przyjmowaniu ofert na badanie bilansu na trzy lata tj. za rok obrotowy od 1 lipca 2014 do 30 czerwca 2015 i kolejne dwa lata "

2015-03-24 08:57

Miejska Energetyka Cieplna w Kołobrzegu Spółka  z o.o   przyjmuje oferty na badanie bilansu na trzy lata tj. za rok obrotowy od 1 lipca 2014 do 30 czerwca 2015 i kolejne dwa lata , od podmiotów do tego uprawnionych.

Obowiązek  badania   obejmuje dodatkowo   zakres wynikający  z art. 44 ustawy Prawo Energetyczne.

Termin badania – II kwartał  i sierpień 2015 roku.

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z dopiskiem „BILANS” w sekretariacie Spółki do dnia 13 kwietnia  2015 roku .

Wyboru  podmiotu badającego dokona Rada Nadzorcza Spółki. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nt telefonu 94 3575275, e-mail: ewarchol@mec.kolobrzeg.pl.